Komitety

Komitet naukowy


Przewodniczący:

prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (UM Poznań)
dr hab. Przemysław Lisiński prof. nadzw. – Wojewódzki Konsultant w dz. rehabilitacja medyczna (UM Poznań)
dr Mateusz W. Romanowski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (UM Poznań, Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii)

prof. dr hab. Tomasz Kotwicki (Prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr, UM Poznań)
prof. dr hab. Marcin Domżalski (Prezes Elekt Zarządu Oddziału Łódzkiego PTOiTr, UM Łódź)
dr hab. Maciej Krawczyk (Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, AWF Warszawa)
dr hab. Andrzej Czamara, prof. nadzw. ( Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu)
dr hab. Sławomir Marszałek (Prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich, AWF Poznań, UM Poznań)
dr hab. Anna Straburzyńska-Lupa, prof. nadzw. (AWF Poznań)
dr hab. Dorota Sikorska (UM Poznań)
dr hab. Monika Grygorowicz (UM Poznań)
dr Wojciech Romanowski (WOR Śrem)
dr Ryszard Biernat (Olsztyńska SW, Centrum Sportu i Rehabilitacji)
dr Martyna Jarocka (AWF Biała Podlaska)
dr Maciej Biały (AWF Katowice, Shoulder and Knee Clinic)
dr Michał Dwornik (MUM Warszawa)
dr Piotr Kotajny

Komitet organizacyjny

dr Mateusz W. Romanowski - przewodniczący
dr Piotr Kotajny
dr Anna Kostiukow
mgr Hubert Zglinicki
mgr Milena Binkowska
mgr Anna Chałupka
i

Prelegenci / Moderatorzy

prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kierownik Katedry Reumatologii i Rehabilitacji UM w Poznaniu, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii.

  Prof nadzw. dr hab . Marcin Domżalski
  Prof nadzw. dr hab . Marcin Domżalski

  Kierownik Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów. Jeden z członków założycieli i Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Członek międzynarodowy Amerykańskiej Akademii Ortopedów AAOS, członek międzynarodowych towarzystw artroskopowych ESSKA oraz ISAKOS. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Przez wiele lat lekarz klubowy sekcji piłkarskiej RTS Widzew Łódź i koszykarskiej MUKS Widzew, oraz reprezentacji narodowych w piłce siatkowej PZPS. Recenzentw Journal of AAOS, Sports Health, Case Reports in Orthopedics.

   dr hab. Andrzej Czamara, prof. nadzw.
   dr hab. Andrzej Czamara, prof. nadzw.

   Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu Konsultant Województwa Dolnośląskiego w dziedzinie fizjoterapii specjalista w dziedzinie fizjoterapii Członek Rady Naukowej Czasopisma Naukowego ,, Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa”

    dr hab. Bogusław Sadlik
    dr hab. Bogusław Sadlik

    Lekarz specjalista ortopedii i traumatologii. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Znaczenie jakości i sposobu przygotowania przeszczepu ze ścięgien zginaczy podudzia w leczeniu niestabilności przedniej stawu kolanowego techniką czterotunelową”. Prezydent PFAS (Polish Foot and Ankle Society). Członek: ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine), ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy),PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii). Organizator i współorganizator specjalistycznych kursów dla chirurgów w dziedzinie leczenia chrząstki stawowej, artroskopii stawu kolanowego i skokowego oraz chirurgii stopy i stawu skokowego.

     dr hab. Sławomir Marszałek
     dr hab. Sławomir Marszałek

     Dyplomowany osteopata - Sutherland College of Osteopathic Medicine (Belgia) Fizjoterapeuta w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii Nauczyciel Akademicki na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich Członek Założyciel Fascia Reaserch Society Członek Zarządu Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi Prezes Stowarzyszenia Osób po Operacjach Onkologicznych Głowy i Szyi

      dr hab. Dorota Sikorska
      dr hab. Dorota Sikorska

      Reumatolog, adiunkt Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kilkudziesięciu wystąpień na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Jest także zaangażowana w kształcenie studentów medycyny oraz młodych lekarzy.

       dr hab. Marzena Wiernicka
       dr hab. Marzena Wiernicka

       Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii w województwie wielkopolskim, specjalistka fizjoterapii, wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Członikini Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Zainteresowania naukowe dr Wiernickiej to głównie stabilność posturalna u osób z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, a także zaburzenia mięśniowo - szkieletowe w różnych okresach ontogenezy.

        dr Mateusz Wojciech Romanowski
        dr Mateusz Wojciech Romanowski

        Właściciel i Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii (www.WCF.com.pl) . Inicjator i organizator Spotkań Ekspertów Fizjoterapia-Ortopedia-Reumatologia (www.SpotkanieEkspertow.pl). Adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Urodzony w 1985 r., mieszkaniec Śremu. W 2014 r. uzyskał tytuł doktora, w 2015 r., uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, w 2016 r. uzyskał tytuł dyplomowanego osteopaty. Ekspert ds. pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej, biegły sądowy w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji medycznej. Kierownik studiów podyplomowych „Fizjoterapia w Neurologii Dorosłych” na UM Poznań. Delegat z województwa wielkopolskiego podczas I i II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. Członek zespołu redakcyjnego World Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Uczestnik zawodów IRONMAN.

         dr Piotr Kotajny
         dr Piotr Kotajny

         Fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Na co dzień pracuje z pacjentami po zabiegach chirurgicznych kończyny dolnej, oraz leczonych zachowawczo. Współautor i autor wielu prezentacji na temat rehabilitacji po naprawach chrząstki stawowej oraz rekonstrukcji więzadłowych. Certyfikowany terapeuta Metody McKenziego, instruktor odnowy biologicznej, biegły sądowy w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji medycznej.

          dr Ryszard Biernat
          dr Ryszard Biernat

          Dr Ryszard Biernat jest twórcą i pomysłodawcą Centrum Sportu i Rehabilitacji Biernat w Olsztynie. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją w rehabilitacji ruchowej. W 2008 roku uzyskał stopień Doktora w zakresie rehabilitacji ruchowej. Aktywny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczący traumatologii i ortopedii. Autor książki pt: „Prewencja urazów w siatkówce”. Domeną w pracy jest rozwiązywanie zagadek dotyczących urazów przeciążeniowych związanych z ruchem, a obsesją zmniejszenie ilości kontuzji wśród osób aktywnych fizycznie. Entuzjasta triathlonu.

           dr Wojciech Romanowski
           dr Wojciech Romanowski

           W 1985 r. ukończył Wydział Lekarski AM w Poznaniu, w 1989 zdał egzamin I stopnia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, w 1991 egzamin II stopnia w specjalizacji w zakresie chorób reumatycznych. W 1997 r. uzyskał stopień dr. n. med. Ordynator Oddziału Reumatologicznego w Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie w latach 1995-2002 r. Obecnie Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

            Dr Szymon Kujawiak
            Dr Szymon Kujawiak

            Specjalista w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Starszy Asystent Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie Rozprawy Doktorskiej „Porównanie wyników operacyjnego i zachowawczego leczenia pełnego zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego”. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr), European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej.

             dr Maciej Biały
             dr Maciej Biały

             Adiunkt w Katedrze Nauk Biomedycznych i Medycyny Fizykalnej na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Kierownik naukowy pracowni diagnostyki funkcjonalnej Kliniki Chirurgii Endoskopowej w Żorach. Członek PTArtro oraz ESSKA. Specjalizuje się w fizjoterapii stawu kolanowego.

              dr Martyna Jarocka
              dr Martyna Jarocka

              Prodziekan ds. kierunków medycznych Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej AWF Warszawa. Od ponad 10 lat współpracownik przychodni ortopedycznej Ortomix Lublin. Współpracuje min. z ośrodkami Ortonika, Ortopedika, Słynarski-Klinika Chirurgii Kolana. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego – sekcja Fizjoterapii. Na co dzień pracuje z pacjentami ortopedycznymi. Zainteresowania naukowe obejmują głównie tematykę patobiomechaniki pacjentów z dysfunkcjami stawu kolanowego.

               Dr Rafał Trąbka
               Dr Rafał Trąbka

               Jest specjalistą fizjoterapii. Zaangażowany w pracę społeczną oraz działania związane z rozwojem fizjoterapii. Współorganizował pierwsze wybory delegatów do Krajowej Izby Fizjoterapeutów na terenie Małopolski. Od 2016 r. jest członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Naukowo, związany od 2000 r. z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Aktualnie jest asystentem Kliniki Rehabilitacji w Instytucie Fizjoterapii. Od 2019 prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

                lek. med Klaudiusz Kosowski
                lek. med Klaudiusz Kosowski

                Rozpoczął pracę w ortopedii i traumatologii w Klinice Ortopedii ówczesnego Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji w Poznaniu. W latach 1987-2000 pracował w wielu wiodących ośrodkach klinicznych w Wielkiej Brytanii, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, do pracy konsultanta włącznie. W 2000 roku wrócił do kraju, kontynuując pracę w paru szpitalach londyńskich, jednocześnie nawiązując współpracę ze szpitalem HCP w Poznaniu i Szpitalem im. J. Drewsa w Chodzieży. Od momentu powrotu do kraju rozwija intensywną działalność w sektorze prywatnych usług medycznych. Od października 2005 roku pracuje także jako konsultant ortopeda w amerykańskim szpitalu zbudowanym przez UKSH, nieopodal Bristolu w Shepton Mallet. Prowadzi również stałą współpracę z kolegami z Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Norwegii.

                 dr Zbigniew Wroński
                 dr Zbigniew Wroński

                 Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji. Dr Zbigniew Wroński jest Pracownikiem Zakładu Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2002 r. ukończył AWF w Warszawie. W 2005 odbył staż zawody w Vallejo, USA - Kaiser Foundation Rehabilitation Center. W 2012 zdał egzamin specjalizacyjny. W latach 2014 - 2016 pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii. Jest Terapeutą Manualnym Koncepcji Maitland® Asystentem IMTA, Certyfikowanym Terapeutą Metody McKenziego, Instruktorem Post Rehab GRAVITY, Terapeutą Metody Muscule Balance i Terapeutą Metodą CRAFTA.

                  Dr Robert Trybulski
                  Dr Robert Trybulski

                  Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. Pracę dydaktyka łączy z pracą kliniczną i trenerską. Jest właścicielem Centrum Medycznego Provita w Żorach. Jest autorem wielu prac i publikacji, także indeksowanych na liście filadelfijskiej. Stażysta Klinik w Kanadzie i Niemczech, v-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, członek innych towarzystw naukowych oraz honorowy członek klubu „Ludzie Masażu w Polsce”.

                   mgr Andrzej Kępczyński
                   mgr Andrzej Kępczyński

                   Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Kierunek Rehabilitacja Ruchowa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta w cenionych placówkach ortopedycznych w Warszawie oraz zagranicą. Założyciel Kliniki Ruchu i inicjator jej działalności naukowej, aktywny uczestnik oraz prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach poświęconych ortopedii i traumatologii oraz fizjoterapii narządu ruchu. Specjalizuje się w rehabilitacji barku, ale także kolana.

                    mgr Łukasz Stołowski
                    mgr Łukasz Stołowski

                    Ukończył fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Po studiach rozpoczął pracę w klinice Rehasport, a przez osiem lat był też fizjoterapeutą reprezentacji Polski w hokeju na trawie. Współpracował również ze sportowcami z innych dyscyplin. Aktualnie prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także warsztaty dla firm z ergonomii miejsca pracy.

                     Mgr Artur Mohr
                     Mgr Artur Mohr

                     Fizjoterapeuta (AWF Katowice) i trener przygotowania motorycznego z wieloletnim doświadczeniem. Pomysłodawca i założyciel Hussars Academy. Autor i prowadzący podcastu Praktyczna Strona Treningu. Cel zawodowy: popularyzować model pracy w oparciu Evidence Based Practice oraz uczynić naukę przystępną w odbiorze dla każdego. Prywatnie ojciec 2 synów i pilot amator.

                      Agnieszka Maruda-Sperczak
                      Agnieszka Maruda-Sperczak

                      Ekspertka w obszarze motywacji, Trenerka Biznesu, wykładowczyni na SWPS i Collegium da Vinci, mentorka liderów i zespołów, mówczyni inspiracyjna, certyfikowana Coach ICF, Masterka Reiss Motivation Profile, Masterka NLP, Masterka MTQ, konsultantka biznesowa i jedyna trenerka w Polsce metody Instant Influence, która szkoliła się bezpośrednio u dr. Michaela Pantalona. Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

                       dr Adrian Chudyk
                       dr Adrian Chudyk

                       Dr Chudyk shares his time between the positions of a GP Partner in Park Medical Center in Leek, Staffordshire, and Clinical Lecturer in General Practice in School of Medicine Primary Care Centre Versus Arthritis at Keele University. He is also a GP Champion for STarT Back and a clinical advisor for Bussines Bridge within Impact Accelerator Unit. He holds a NICE Scholarship 2021-2022. At Keele University he is involved in both research and implementation of stratified care approach in musculoskeletal medicine. He is an undergraduate tutor and a GP specialist trainer. His professional interests include general medicine and musculoskeletal medicine in primary care, IT in health care, and medical education.

                        dr Laura Campbell
                        dr Laura Campbell

                        Impact Accelerator Unit Knowledge Broker, School of Medicine, Keele University As a Knowledge Broker for the Impact Accelerator Unit, Laura engages with the unit’s stakeholders to support the implementation of quality innovations into real world practice, bridging the evidence to practice gap. She brings together patients, the public, clinicians, academics, healthcare organisations and charities to establish strong champion networks and communities of practice for the dissemination and implementation of research. Laura is a committee member of The Haywood Foundation, a trustee of the North Staffordshire Orthopeadic Research Foundation, a finalist in the 2018 Nursing Times Awards and the Lead National Representative for the Scoliosis Association UK.

                         Uczestnictwo

                         W spotkaniu wezmą udział Eksperci z zakresu
                         Fizjoterapii
                         Ortopedii
                         Reumatologii

                         Każdy z ekspertów otrzyma indywidualne zaproszenie.

                         Miejsce spotkania:
                         Sala Wykładowa "C",
                         Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
                         Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
                         przy ul. Przybyszewskiego 37a.

                         Język konferencji: Polski

                         Uczestnicy otrzymają 3 punkty edukacyjne za udział w IV Spotkaniu Ekspertów.

                         Organizacje Partnerskie

                         Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
                         Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
                         Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział Poznański
                         Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Oddział Poznański
                         Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Oddział Poznański
                         Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Oddział Poznański
                         Krajowa Izba Fizjoterapeutów
                         Krajowa Izba Fizjoterapeutów
                         Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolska
                         Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolska
                         Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska Oddział Wielkopolska
                         Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej
                         Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej
                         Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej
                         Towarzystwo Osteopatów Polskich
                         Towarzystwo Osteopatów Polskich
                         Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej
                         Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej
                         Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji
                         Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji

                         Patronat

                         Patronat Honorowy

                          
                          
                         Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak

                         Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak


                          
                         Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak

                         Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak


                         JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Prof. Andrzej Tykarski

                         JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Prof. Andrzej Tykarski


                         Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. Maciej Krawczyk

                         Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. Maciej Krawczyk


                         Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej lek. med. Artur de Rosier

                         Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej lek. med. Artur de Rosier                          

                         Partner Strategiczny

                          
                         Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

                         Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii
                          


                         Patronat Naukowy

                          
                         Acta Balneologica
                         Postępy Rehabilitacji


                         Polskie Towarzystwo Artroskopowe - Sekcja Fizjoterapii

                         Polskie Towarzystwo Artroskopowe - Sekcja Fizjoterapii


                          

                         Patronat Medialny

                          
                         Rehabilitacja w Praktyce


                         Radio Poznań
                         TVP3 Poznań