V Spotkanie Ekspertów

Fizjoterapia – Ortopedia – Reumatologia

Poznań, 16 grudnia 2022 r.

 


Organizatorzy

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Katedra i Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i
Chorób Wewnętrznych

Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Komitety

Komitet naukowy

Przewodniczący:

prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (UM Poznań)
prof. dr hab. Przemysław Lisiński – Wojewódzki Konsultant w dz. rehabilitacji medycznej (UM Poznań)
dr Mateusz W. Romanowski – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii)

prof. dr hab. Tomasz Kotwicki (Prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr, UM Poznań)
dr hab. Maciej Krawczyk (AWF Warszawa)

dr hab. Sławomir Marszałek (Prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich, AWF Poznań, UM Poznań)

dr hab. Anna Straburzyńska-Lupa, prof. nadzw. (AWF Poznań)

dr hab. Marzena Wiernicka (AWF Poznań)

dr hab. Elzbieta Skorupska (UM Poznań)

dr Wojciech Romanowski (WOR Śrem)

dr Martyna Jarocka (AWF Biała Podlaska)

dr Maciej Biały (AWF Katowice, Shoulder and Knee Clinic)

dr Michał Dwornik (MUM Warszawa)

dr Piotr Kotajny

Komitet organizacyjny

dr Mateusz W. Romanowski – przewodniczący
dr Piotr Kotajny
dr Anna Kostiukow
mgr Alicja Woryma
mgr Hubert Zglinicki
mgr Łukasz Stołowski

Prelegenci / Moderatorzy

prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

Specjalista reumatologii, balneologii i medycyny fizykalnej, Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Kierownik Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób wewnętrznych UM w Poznaniu, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii. Autor i współautor 822 publikacji, 12 książek, 44 rozdziałów w podręcznikach z zakresu reumatologii, fizjoterapii i rehabilitacji. Organizator licznych konferencji krajowych oraz zagranicznych z dziedziny reumatologii m.in. Post EULAR&ACR. Redaktor naczelny czasopisma „Forum Reumatologiczne”.

prof. Krysia Dziedzic

Physiotherapist, Professor of Musculoskeletal Therapies at Keele University in Staffordshire UK, Senior Investigator at the National Institute for Health and Care Research, Hon. Implementation Consultant, Midlands Partnership NHS Foundation Trust, Staffordshire; Visiting Professor in the Faculty of Health and Applied Sciences (HAS) UWE Bristol She influences musculoskeletal national and international policy by representing AHPs on guideline committees, including NICE and EULAR.

prof. Manel Santafé

Doctor of Medicine and Surgery (Rovira i Virgili University). Professor of the University of the Faculty of Medicine and Health Sciences (Rovira i Virgili University) where he teaches in the degrees of medicine, physiotherapy and nutrition. Since 1984, he has focused his research on the study of synaptic neuromuscular connections in its different aspects. Consultant to several international journals such as „Experimental Neurology”, „Trends in Neurosciences”, „Brain”, „European Journal of Neurology”.

prof. Pablo Herrero Gallego

Physiotherapist specialized in the area of invasive physiotherapy and myofacial pain, Professor and Researcher at the University of Zaragoza, Spain. Head of the iHealthy Research Group (ihealthy.unizar.es). President of the Association for Research in Motor Disability (AIDIMO) and Chief Editor of the Journal of Invasive Techniques in Physical Therapy. Author of DNHS technique (dry needling for hypertonia and spasticity). Inventor of the patented device 3TOOL for the treatment and self-treatment of Myofascial Trigger Points.

prof. Filip Rybakowski

Specjalista psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European College of Neuropsychopharmacology. Swoje prace publikuje na łamach takich czasopism jak „Molecular Psychiatry", „Neuropsychobiology", „Neuroendocrinology Letters” oraz „Psychiatria Polska”.

dr hab. Bogusław Sadlik

Lekarz specjalista ortopedii i traumatologii. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Znaczenie jakości i sposobu przygotowania przeszczepu ze ścięgien zginaczy podudzia w leczeniu niestabilności przedniej stawu kolanowego techniką czterotunelową”. Prezydent PFAS (Polish Foot and Ankle Society). Członek: ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine), ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy),PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii). Organizator i współorganizator specjalistycznych kursów dla chirurgów w dziedzinie leczenia chrząstki stawowej, artroskopii stawu kolanowego i skokowego oraz chirurgii stopy i stawu skokowego.

dr hab. Elżbieta Skorupska

Fizjoterapeutka, kierownik Zakładu Fizjoterapii UM w Poznaniu, Certyfikowany terapeuta inwazyjnych technik w fizjoterapii (Universytet Castilla La-Mancha, Toledo, Hiszpania). Autorka wielu publikacji o zasięgu międzynarodowym. Pierwszy autor zgłoszenia patentowego nr P.403467 pt. „Przyrząd do badania mięśni poprzecznie prążkowanych” oraz sposób diagnozowania bólu mięśniowo-powięziowego z wykorzystaniem przyrządu do badania mięśni poprzeczni prążkowanych.

dr Mateusz Wojciech Romanowski

Właściciel i Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii (www.WCF.com.pl) . Inicjator i organizator Spotkań Ekspertów Fizjoterapia-Ortopedia-Reumatologia (www.SpotkanieEkspertow.pl). Adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Urodzony w 1985 r., mieszkaniec Śremu. W 2014 r. uzyskał tytuł doktora, w 2015 r., uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, w 2016 r. uzyskał tytuł dyplomowanego osteopaty. Ekspert ds. pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej, biegły sądowy w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji medycznej. Kierownik studiów podyplomowych „Fizjoterapia w Neurologii Dorosłych” na UM Poznań. Delegat z województwa wielkopolskiego podczas I i II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. Członek zespołu redakcyjnego World Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Uczestnik zawodów IRONMAN.

dr hab. Marzena Wiernicka

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii w województwie wielkopolskim, specjalistka fizjoterapii, wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Członikini Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Zainteresowania naukowe dr Wiernickiej to głównie stabilność posturalna u osób z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, a także zaburzenia mięśniowo – szkieletowe w różnych okresach ontogenezy.

dr hab. Dorota Sikorska

Reumatolog, adiunkt Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kilkudziesięciu wystąpień na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Jest także zaangażowana w kształcenie studentów medycyny oraz młodych lekarzy.

dr Wojciech Romanowski

W 1985 r. ukończył Wydział Lekarski AM w Poznaniu, w 1989 zdał egzamin I stopnia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, w 1991 egzamin II stopnia w specjalizacji w zakresie chorób reumatycznych. W 1997 r. uzyskał stopień dr. n. med. Ordynator Oddziału Reumatologicznego w Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie w latach 1995-2002 r. Obecnie Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

dr Wacław Adamczyk

Neurobiolog, postdoc w zespole badawczym Dr. Coghilla, kierownik Laboratorium Badania Bólu AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Jego działalność naukowa dotyczy przestrzennych aspektów bólu i nocycepcji oraz mechanizmów działania efektu placebo. Propaguje biopsychospołeczne podejście do terapiu bólu. Zwolennik tzw. „otwartej nauki”.

dr Maciej Biały

Adiunkt w Katedrze Nauk Biomedycznych i Medycyny Fizykalnej na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Kierownik naukowy pracowni diagnostyki funkcjonalnej Kliniki Chirurgii Endoskopowej w Żorach. Członek PTArtro oraz ESSKA. Specjalizuje się w fizjoterapii stawu kolanowego.

dr Michał Dwornik

dr n. med. Michał Dwornik DO, prof. MUM Kierownik Katedry Medycyny Osteopatycznej Mazowieckiej Uczelni Medycznej Wydziału Nauk Medycznych. Wiceprezes Towarzystwa Osteopatów Polskich. Kierownik i właściciel Kliniki Rehabilitacji Medycznej i Osteopatii REHApunkt. Absolwent Brytyjskiej Szkoły Osteopatii – European School of Osteopathy oraz Neuro Orthopeadic Institute w Wielkiej Brytanii. Autor Krajowego Standardu Zawodu – Osteopata, Krajowego Standardu Kwalifikacji zawodu – Fizjoterapeuta.

dr Martyna Jarocka

Fizjoterapeutka, Prodziekan ds. kierunków medycznych Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej AWF Warszawa. Nauczyciel akademicki. Od ponad 15 lat współpracownik przychodni ortopedycznej OrtoSport Lublin. Na co dzień pracuje z pacjentami ortopedycznymi. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego – sekcja Fizjoterapii. Zainteresowania naukowe obejmują głównie tematykę patobiomechaniki pacjentów z dysfunkcjami stawu kolanowego. Hobbystycznie pasjonuje się rehabilitacją koni.

dr Adrian Chudyk

Dr Chudyk shares his time between the positions of a GP Partner in Park Medical Center in Leek, Staffordshire, and Clinical Lecturer in General Practice in School of Medicine Primary Care Centre Versus Arthritis at Keele University. He is also a GP Champion for STarT Back and a clinical advisor for Bussines Bridge within Impact Accelerator Unit. He holds a NICE Scholarship 2021-2022. At Keele University he is involved in both research and implementation of stratified care approach in musculoskeletal medicine. He is an undergraduate tutor and a GP specialist trainer. His professional interests include general medicine and musculoskeletal medicine in primary care, IT in health care, and medical education.

dr Laura Campbell

Impact Accelerator Unit Knowledge Broker, School of Medicine, Keele University As a Knowledge Broker for the Impact Accelerator Unit, Laura engages with the unit’s stakeholders to support the implementation of quality innovations into real world practice, bridging the evidence to practice gap. She brings together patients, the public, clinicians, academics, healthcare organisations and charities to establish strong champion networks and communities of practice for the dissemination and implementation of research. Laura is a committee member of The Haywood Foundation, a trustee of the North Staffordshire Orthopeadic Research Foundation, a finalist in the 2018 Nursing Times Awards and the Lead National Representative for the Scoliosis Association UK.

dr Piotr Czarnecki

Przewodniczący Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Chirurgii Ręki Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Członek Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Chirurgii Ręki (FESSH)

MD Marta Cañis Parera

Doctor of Medicine and Surgery (Universitat Autónoma Barcelona UAB), Master’s Degree in emergency medicine Hospital Clínic (Universitat Barcelona UB), currently doing her PhD in biomedicine in the Department of Anatomy and Histology at the Rovira i Virgili University (URV). Medical Doctor in the Hospital de El Vendrell. She does research on the role of lumbar fibro-fatty tissue dysfunction as a cause of "non-specific low back pain" (related to the so called "back mice" and "cluneal neuropathy").

Mrs Nicki Evans

Nicki Evans graduated from the University of Liverpool in 2001 with a degree in Nutrition. Following her graduation, she went on to work for over 10 years in the NHS within the public health arena in the areas of childhood obesity and the national Healthy Lifestyle Advisors Programme. In 2015, Nicki brought her management skills to the Impact Accelerator Unit at Keele University, initially as a Project Manager for two major implementation projects on the stratified care for back pain and management of Osteoarthrtis, before moving into the role of Impact Accelerator Unit Manager in June 2020. Nicki has oversight of the day to day management of the unit, including the operational leadership for Patient and Public Involvement and Engagement (PPIE).

Anna Chrąchol

Należy do Keele University Patients and Public Participation and Engagement Group (PPIE). W swojej roli członkini PPIE, pani Anna bierze udział w badaniu D-MAPP: Digital – My Arm Pain Programme jako niekliniczny doradca zespołu badawczego. Z zawodu technik dentystyczny, oferuje swoje doswiadczenie jako osoba niezwiązana z badaniami naukowymi, polegająca w swojej pracy zawodowej na złożonych, powtarzalnych czynnościach manualnych, potencjalnie wpływających na rozwój zmian zwyrodnieniowych w obrębie kończyny górnej. W Wielkiej Brytanii, jako kraju o zróżnicowanej etnicznie populacji, duży nacisk kładzie się na udział pacjentów z grup nisko-reprezentowanych w badaniach naukowych dotyczących populacji ludzkich. Jako Polka, pani Anna reprezentuje grupę pacjentów z obszaru Europy Środkowej korzystającej z usług brytyjskiej służby zdrowia (NHS), z perspektywy imigrantki mieszkającej i pracującej na stałe w Wielkiej Brytanii.

Uczestnictwo

W spotkaniu wezmą udział Eksperci z zakresu
Fizjoterapii
Ortopedii
Reumatologii

Każdy z ekspertów otrzyma indywidualne zaproszenie.

Miejsce spotkania:
Sala Senatu,
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
przy ul. Przybyszewskiego 37a.

Język konferencji: Polski

Uczestnicy otrzymają 3 punkty edukacyjne za udział w V Spotkaniu Ekspertów.

Patronat

Patronat Honorowy

Minister Zdrowia Adam Niedzielski

Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Prof. Andrzej Tykarski

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Prof. Andrzej Tykarski

JM Rektor prof. AWF Dariusz Wieliński

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek
Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Krzysztof Kordel

Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej lek. med. Artur de Rosier

Organizacje Partnerskie

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Wielkopolska

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Oddział Poznański

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska Oddział Wielkopolska
Towarzystwo Osteopatów Polskich
Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej

Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji

Partner Strategiczny

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Patronat Naukowy

Polskie Towarzystwo Artroskopowe – Sekcja Fizjoterapii

Patronat Medialny