Program szczegółowy II Spotkania Ekspertów 2018

11:00                     Oficjalne otwarcie i powitanie ekspertów

                               prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

                               dr Mateusz W. Romanowski

11:15                     Skoordynowane leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego

Moderatorzy:   przewodniczący – prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

dr hab. Jan Szczegielniak, dr hab. Marcin Domżalski, dr hab. Sławomir Marszałek,
dr Bogusław Sadlik,  dr Marek Kiljański

11:15 – 11:25      dr hab. Marcin Domżalski Wczesne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego

11:28 – 11:38      dr Bogusław Sadlik Alternatywa dla endoprotezy? Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego przy użyciu metod biologicznych

11:41 – 11:51      dr Marta Jarocka Obiektywizacja Fizjoterapii w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego

11:54 – 12:04      dr hab. Sławomir Marszałek Bieganie a choroba zwyrodnieniowa – fakty i mity

12:07 – 12:17      dr Mirosława Gałęcka Dieta w chorobie zwyrodnieniowej

12:20 – 12:40      dr Elizabeth Cottrell Omówienie JIGSAW – Joint Implementation of Guidelines for OsteoArthritis in the West Midlands (Wielka Brytania – kompleksowe podejście do choroby zwyrodnieniowej stawów)

12:43 – 13:03      dr Adrian Chudyk STarT Back – Stratyfikacja w prognozowaniu i leczeniu niespecyficznego bólu dolnego odcinka kręgosłupa

13:03 – 13:40      dyskusja

13:40 – 14:25      lunch

14:25                     Moje podejście w leczeniu dolegliwości stopy

Moderatorzy:   przewodniczący prof. dr hab. Leszek Romanowski

prof. dr hab. Łukasz Kołodziej, dr hab. Andrzej Czamara, dr Mirosław Falis,
dr Andrzej Rakowski, mgr Filip Windak

14:25 – 14:35      dr Radosław Rutkowski Foot Function Index nowe narzędzie do oceny stopy

14:38 – 14:48      prof. dr hab. Łukasz Kołodziej

14:51 – 15:01      mgr Piotr Kotajny Rehabilitacja po operacjach przodostopia

15:04 – 15:14      dr Wojciech Romanowski Ból przodostopia w chorobach reumatycznych

15:17 – 15:27      lek. med. Maciej Nowak Dysfunkcja pourazowa stawu skokowego – kryteria powrotu do sportu. Relacja fizjoterapeuta – zawodnik – pacjent

15:30 – 15:40      dr hab. Andrzej Czamara Fizjoterapia w kompleksowym leczeniu skręcenia stawu skokowego leczonego zachowawczo i operacyjnie

15:40 – 16:20      dyskusja

16:20                     Zakończenie – podsumowanie spotkania

                               dr hab. Przemysław Lisiński