Program ramowy
9:00 Oficjalne otwarcie i powitanie ekspertów
9:10 – 11:00 Kończyna górna – bark
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:45 Kończyna dolna – kolano
13:45 – 14:30 Lunch
14:30 – 16:30 Kręgosłup
16:30 Zakończenie

Program szczegółowy

9:00 Oficjalne otwarcie i powitanie ekspertów
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, dr n. o kult. fiz. Mateusz W. Romanowski

9:10 Kończyna górna – bark
Ból barku w codziennej praktyce – fizjoterapeutycznej, ortopedycznej, reumatologicznej, osteopatycznej
Moderatorzy: prof. L. Romanowski – przewodniczący
prof. A. Czamara, dr hab. S. Marszałek DO, dr R. Biernat, dr P. Czarnecki, dr M. Rabski
9:10 – 9:22 dr hab. Andrzej Czamara, prof. nadzw. – w praktyce fizjoterapeutycznej
9:25 – 9:37 prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski – w praktyce ortopedycznej
9:40 – 9:52 dr hab. Sławomir Marszałek – w praktyce osteopatycznej
9:55 – 10:07 dr n. med. Marek Rabski – w praktyce reumatologicznej
10:07 – 10:17 Żele chłodzące Ice Power jako pozafarmaceutyczne wsparcie w walce z bólem mięśniowym.
Wykład sponsorowany firmy Pofam
10:20 – 11:00 dyskusja
11:00 – 11:15 przerwa kawowa

11:15 Kończyna dolna – kolano
Ból kolana w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej, ortopedycznej, reumatologicznej, osteopatycznej
Moderatorzy: dr Z. Wroński – przewodniczący
lek. med. K. Kosowski, dr J. Jasięga, dr W. Romanowski, mgr A. Szczepańska DO
11:15 – 11:27 lek. med. Klaudiusz Kosowski – w praktyce ortopedycznej
11:30 – 11:42 dr Anna Żurowska – w praktyce osteopatycznej
11:45 – 11:57 lek. med. Małgorzata Schlabs – w praktyce reumatologicznej
12:00 – 12:12 dr Bartosz Rutowicz – w praktyce fizjoterapeutycznej
12:15 – 12:27 mgr Piotr Kotajny – w praktyce fizjoterapeutycznej
12:30 – 12:42 mgr Michał Sternak – w terapii manualnej
12:45 – 13:45 dyskusja
13:45 – 14:30 lunch

14:30 Kręgosłup
Ból dolnego odcinka kręgosłupa w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej, ortopedycznej, reumatologicznej, osteopatycznej
Moderatorzy: prof. W. Samborski – przewodniczący
prof. A. Nowakowski, prof. J. Szczegielniak, dr G. Miękisiak, mgr E. Wiśniewski,
mgr P. Kasprzak DO
14:30 – 14:42 dr hab. n. med. Łukasz Kubaszewski – w praktyce ortopedycznej
14:45 -14:57 prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski – w praktyce reumatologicznej
15:00 – 15:12 dr n. med. Marian Majchrzycki DO – w praktyce osteopatyczej
15:15 – 15:27 mgr Ernest Wiśniewski – w praktyce fizjoterapeutycznej
15:30 – 15:42 mgr Jacek Tuz – w praktyce fizjoterapeutycznej wg Mechanicznej Diagnostyki i Terapii (metody McKenziego)
15:45 – 16:30 dyskusja
16:30 Zakończenie – podsumowanie spotkania
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski