Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kierownik Katedry Reumatologii i Rehabilitacji UM w Poznaniu, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii.

prof. dr hab. Leszek Romanowski
prof. dr hab. Leszek Romanowski

Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kierownik Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Konsultant Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Członek Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Ortopedycznych i Traumatologicznych (EFORT) Członek Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Chirurgii Ręki (FESSH)

prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
prof. dr hab. Andrzej Nowakowski

Kierownik Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od 2005 roku. W latach 1990- 1991 przebywał na stypendium naukowym w Twin Cities Scoliosis Spine Center John H. Moe Spine Fellow, Division of Spine Surgery, Department of Orthopaedic Surgery, University of Minnesota, Minneapolis, USA. Wszczepił wraz zespołem pierwszą w Polsce protezę krążka międzykręgowego w części szyjnej lędźwiowej kręgosłupa (2002). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

dr hab. Andrzej Czamara, prof. nadzw.
dr hab. Andrzej Czamara, prof. nadzw.

Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu Konsultant Województwa Dolnośląskiego w dziedzinie fizjoterapii specjalista w dziedzinie fizjoterapii Członek Rady Naukowej Czasopisma Naukowego ,, Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa”

dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.
dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.

Specjalista fizjoterapii, członek zarządu Vital Medic Education Sp. z o.o. Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii. Nauczyciel akademicki związany z uczelniami we Wrocławiu i Opolu. Obecnie Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach.

dr hab. Sławomir Marszałek
dr hab. Sławomir Marszałek

Dyplomowany osteopata – Sutherland College of Osteopathic Medicine (Belgia) Fizjoterapeuta w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii Nauczyciel Akademicki na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich Członek Założyciel Fascia Reaserch Society Członek Zarządu Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi Prezes Stowarzyszenia Osób po Operacjach Onkologicznych Głowy i Szyi

dr hab. Łukasz Kubaszewski
dr hab. Łukasz Kubaszewski

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, nauczyciel akademicki. Były ordynator oddziału ortopedycznego w Śremie i konsultant w Klinice i Poliklinice Neuroortopedii i Neurologii, Instytutu Reumatologi im. E. Reicher w Warszawie. Od 2013 roku jest pracownikiem w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Naczelny lekarz Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego Im. Wiktora Degi w Poznaniu.

dr Piotr Czarnecki
dr Piotr Czarnecki

Przewodniczący Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Chirurgii Ręki  Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Członek Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Chirurgii Ręki (FESSH)

dr Zbigniew Wroński
dr Zbigniew Wroński

Dr Zbigniew Wroński jest Pracownikiem Zakładu Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2002 r. ukończył AWF w Warszawie. W 2005 odbył staż zawody w Vallejo, USA – Kaiser Foundation Rehabilitation Center. W 2012 zdał egzamin specjalizacyjny. W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii. Jest Terapeutą Manualnym Koncepcji Maitland® Asystentem IMTA, Certyfikowanym Terapeutą Metody McKenziego, Instruktorem Post Rehab GRAVITY, Terapeutą Metody Muscule Balance i Terapeutą Metodą CRAFTA.

dr Bartosz Rutowicz
dr Bartosz Rutowicz

dr Bartosz Rutowicz jest asystentem w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie studia magisterskie oraz doktoranckie. W roku 2012 obronił pracę doktorską. Członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Właściciel (od 2008 roku) Rehalab Academy.

dr Ryszard Biernat
dr Ryszard Biernat

Dr Ryszard Biernat jest twórcą i pomysłodawcą Centrum Sportu i Rehabilitacji Biernat w Olsztynie. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją w rehabilitacji ruchowej. W 2008 roku uzyskał stopień Doktora w zakresie rehabilitacji ruchowej. Aktywny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczący traumatologii i ortopedii. Autor książki pt: „Prewencja urazów w siatkówce”. Domeną w pracy jest rozwiązywanie zagadek dotyczących urazów przeciążeniowych związanych z ruchem, a obsesją zmniejszenie ilości kontuzji wśród osób aktywnych fizycznie. Entuzjasta triathlonu.

dr Anna Żurowska
dr Anna Żurowska

Wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wykładowca i tłumacz w Akademii Osteopatii. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń podyplomowych z medycyny osteopatycznej. W latach 2009-2010 jako jedna z czterech osób z całego świata została zaproszona do współpracy z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim w ramach projektu Classification Advisory Group w pływaniu. Trener pływania II klasy i instruktor pływania osób niepełnosprawnych.

dr Jarosław Jasięga
dr Jarosław Jasięga

Doktor Jarosław Jasięga jest absolwentem Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1996 roku pracuje w zawodzie fizjoterapeuty. Oddany pacjentom i sztuce zawodu fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem. Od 2004 roku prowadzi firmę zajmującą się szkoleniami z zakresu terapii manualnej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Instruktor Terapii Obrzękowej, a od 2006 roku członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PTMM). Od 2010 roku także prezes tego Towarzystwa. Jest wykładowcą Ackeremann College of Chiropractic Stockholm/ Szwecja. Dr Jarosław Jasięga jest także uznanym wykładowcą akademickim. Prowadził m.in. zajęcia praktyczne ze studentami w Akademii Medycznej w Gdańsku.  Od 2010 Wykładowca Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji. Fizjoterapeuta- praktyk w roku 2013 uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej z dziedziny fizjoterapii na AWF Wrocław.

dr Grzegorz Miękisiak
dr Grzegorz Miękisiak

Specjalista neurochirurg. Obecnie zatrudniony w Oddziale Neurochirurgii Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju. Redaktor naczelny Journal of Spinal Studies and Surgery – oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Konsul neurochirurgiczny AOSpine Poland. Autor ponad 30 publikacji opublikowanych w recenzowanych czasopismach.

dr Wojciech Romanowski
dr Wojciech Romanowski

W 1985 r. ukończył Wydział Lekarski AM w Poznaniu, w 1989 zdał egzamin I stopnia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, w 1991 egzamin II stopnia w specjalizacji w zakresie chorób reumatycznych. W 1997 r. uzyskał stopień dr. n. med. Ordynator Oddziału Reumatologicznego w Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie w latach 1995-2002 r. Obecnie Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie. Członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

dr Marek Rabski
dr Marek Rabski

Specjalista Chorób Wewnętrznych i Reumatologii. Asystent w Klinice Reumatologii i Rehabilitacji. Członek Sekcji Obrazowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Pasjonuje się zastosowaniem nowoczesnych metod obrazowania (MR, ultrasonografia) w diagnostyce chorób reumatologicznych.

dr Marian Majchrzycki
dr Marian Majchrzycki

Osteopata, terapeuta manualny, fizjoterapeuta a ponad to wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwo Medycyny Manualnej, Towarzystwa Osteopatów Polskich, w życiu prywatnym tata wspaniałej trójki dzieci: Flory, Maliny i Lucka.

Lek. med. Klaudiusz Kosowski
Lek. med. Klaudiusz Kosowski

Rozpoczął pracę w ortopedii i traumatologii w Klinice Ortopedii ówczesnego Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji w Poznaniu. W latach 1987-2000 pracował w wielu wiodących ośrodkach klinicznych w Wielkiej Brytanii, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, do pracy konsultanta włącznie. W 2000 roku wrócił do kraju, kontynuując pracę w paru szpitalach londyńskich, jednocześnie nawiązując współpracę ze szpitalem HCP w Poznaniu i Szpitalem im. J. Drewsa w Chodzieży. Od momentu powrotu do kraju rozwija intensywną działalność w sektorze prywatnych usług medycznych. Od października 2005 roku pracuje także jako konsultant ortopeda w amerykańskim szpitalu zbudowanym przez UKSH, nieopodal Bristolu w Shepton Mallet. Prowadzi również stałą współpracę z kolegami z Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Norwegii.

mgr Ernest Wiśniewski
mgr Ernest Wiśniewski

Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapii, członek zarządu Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, założyciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznej Terapii Manualnej OMT-Poland. Wykładowca i instruktor terapii manualnej, PNF, w życiu prywatnym tata wspierający swojego syna w treningach karate.

mgr Piotr Kotajny
mgr Piotr Kotajny

Fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Na co dzień pracuje z pacjentami po zabiegach chirurgicznych kończyny dolnej, oraz leczonych zachowawczo. Współautor i autor wielu prezentacji na temat rehabilitacji po naprawach chrząstki stawowej oraz rekonstrukcji więzadłowych. Certyfikowany terapeuta Metody McKenziego, instruktor odnowy biologicznej, biegły sądowy w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji medycznej.

mgr Jacek Tuz
mgr Jacek Tuz

Fizjoterapeuta, nauczyciel metody McKenziego. Od 1998 roku pracuje w Oddziale Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu w Lędzinach (woj. Śląskie), gdzie prowadzi diagnostykę i terapię pacjentów używając metody McKenziego w schorzeniach kręgosłupa, jak i stawów obwodowych.

mgr Michał Sternak
mgr Michał Sternak

W 2001 ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Dodatkową wiedzę oraz umiejętności praktyczne zdobył na licznych kursach podyplomowych z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej. Szczególną uwagę skierował na metody integrujące całościowe podejście do funkcjonowania ciała człowieka oraz traktujące powięź i jej połączenia z narządami i układami ciała jako tkankę, której plastyczność pozwala na jej ciągłą przebudowę i wpływ na funkcje połączonych z nią struktur. Od ponad dziesięciu lat prowadzi indywidualną terapię z pacjentami dotkniętymi różnymi dolegliwościami ze strony układu ruchu i narządów wewnętrznych. W gabinecie wykorzystuje przede wszystkim metodę Fascial Manipulation, której od 2016 jest Międzynarodowym Instruktorem..

lek. med. Małgorzata Schlabs
lek. med. Małgorzata Schlabs

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z reumatologii na Oddziale Reumatologii i Osteoporozy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Doktorant w Klinice Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

mgr Paweł Kasprzak
mgr Paweł Kasprzak

dyplomowany osteopata, fizjoterapeuta, pracujący na co dzień w Poliklinice Ortop w Poznaniu, wykładowca w Akademii Osteopatii w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu, oraz Osteopathie Schule Deutschland, Akademii Osteopatii. W latach 2004-2013 nauczyciel masażu i anatomii w Medycznym Studium Zawodowym. Uczestnik licznych kursów i szkoleń dla fizjoterapeutów i osteopatów. Autor publikacji z zakresu fizjoterapii i osteopatii, prowadzący szkolenia naukowe dla fizjoterapeutów.

mgr Aneta Szczepańska
mgr Aneta Szczepańska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz renomowanej Brytyjskiej Szkoły Osteopatii ESO European School of Osteopathy w Maidstone. Pełni funkcje asystenta w International Academy of Manual Medicine na kursach FDM wg. S. Typaldosa. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń poświęconych zagadnieniom medycznym m.in. Międzynarodowy Egzamin Terapii FDM ( FDM IC), Osteopatia pediatryczna, kurs rozwijający FDM, Global Fascio-Myo- Neutral Method of Diagnosis and Hooking Treatment Using Diacutaneous Fibrolisis Technique, Functional Intergrated Needling for Pain Management, Smart Tools Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization, Techniki energizacji mięśni, terapia punktów spustowych, trzymodułowy kurs terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji dolegliwości bólowych narządu ruchu. Brała czynny udział w konferencji naukowej Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego podczas II Dnia Osteopaty. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami, prowadzi własny gabinet reh-STILL- med.